Konektory notebooků Acer jsou elektronické součástky, sloužící k dočasnému propojení dvou a více zařízení s notebookem Acer. Opakované spojování a propojování konektorů má často za důsledek nadměrné opotřebování konektoru a následně vznik poruch nebo úplné znefunkčnění notebooku.

Běžný servis notebooků obvykle konektor nevymění – smrt notebooku

Konektory pro notebooky AcerProblém s konektory na noteboocích Acer spočívá především v tom, že jsou napevno napájeny na deskách elektroniky (mainboardu, powerboardu, invertoru apod.) a jejich výměna je tedy možná jen servisním zásahem do vlastní desky.

Navíc konektory obvykle nelze objednat samostatně jako servisní díl, což má za důsledek, že při závadě konektoru téměř každý servis notebooků nabídne zákazníkovi jediné možné řešení – výměnu desky elektroniky. Ve srovnání s cenou konektoru několik desítek korun je výměna například základní desky až stonásobně dražší záležitostí. Proto končí požadavek na výměnu konektoru velmi často odstoupením zákazníka od opravy a zakoupením nového notebooku.

Náš servis notebooků Acer dovede vyměnit samostatný konektor

Konektor výměna AcerNáš servis notebooků Acer si uvědomuje neefektivitu výše uvedeného řešení, kdy nemožnost výměny samotného konektoru má za důsledek trvalé odstavení jinak plně funkčního notebooku.

Proto řadu konektorů notebooků Acer nakupujeme u výrobců speciálních součástek samostatně a jsme tedy schopní nabídnout zákazníkům cenově přijatelnou opravu notebooku bez nutnosti drahé výměny desek elektroniky.

Nepodaří-li se zajistit nový konektor odpovídajícího typu, konzultujeme se zákazníkem i možnost výměny vadného konektoru za dobrý použitý konektor získaný například z jiné základní desky vykoupeného notebooku na náhradní díly.

Cena opravy notebooku při výměně samostatného konektoru je zlomkem ceny výměny celého bloku, jehož je konektor součástí.

Které konektory notebooků Acer měníme

 • Napájecí DC konektory – pro připojení napájecího zdroje notebooku Acer
 • USB konektory – připojení různých USB zařízení (například myši, klávesnice, tiskárny)
 • Konektory pro připojení paměťových karet – například karty SD ram, CF, Memory Stick apod.
 • PC card – PCMCIA konektory – připojení rozšiřujících karet typu PC card a PCMCIA
 • RAM konektory – osazení notebooku Acer paměťmi RAM
 • HDD konektory – připojení pevného disku k notebooku Acer
 • VGA konektory – připojení externího monitoru nebo projektoru
 • Video konektory – připojení externího videozařízení – TV, projektoru apod.
 • Audio konektory – připojení externího zvukového zařízení – sluchátka, mikrofon, reprobedny
 • Battery konektory – osazení notebooku napájecím akumulátorem
 • Speciální konektory – připojení externích spec. zařízení – např. dokovací stanice

Jak se projevují závady vadných konektorů notebooku Acer

Notebook Acer konektor

 • Notebook se nerozběhne po připojení zdroje
 • Nenabíjí se akumulátor notebooku Acer
 • Problikávají LED diody indikující připojení zdroje k notebooku
 • Nefunguje externí myš, klávesnice, notebook je nevidí
 • Nelze tisknout na tiskárně, notebook tiskárnu nevidí
 • Nelze získat obraz na externím monitoru či projektoru
 • Obraz na externím monitoru nebo projektoru problikává
 • Vypadává nebo nefunguje obraz na připojené televizi
 • Vypadává nebo nefunguje zvuk z připojených sluchátek či reprobeden
 • Nelze číst a zapisovat na vloženou paměťovou kartu
 • Notebook nevidí pevný disk nebo často hlásí chybu čtení či zápisu na disk
 • Notebook často za provozu tuhne, vypíná se anebo vůbec nenajede
 • Notebook nevidí připojenou PC kartu nebo vypadává komunikace s ní
 • Nefunguje připojené externí zařízení

Jak je vidět, je výčet možných závad způsobených vadnými konektory poměrně rozsáhlý. Mnoho projevů vadného konektoru je shodných s projevy závad jiných dílů notebooku Acer. Proto není nijak snadné s jistotou identifikovat příčinu problémů notebooku ve vadném konektoru.

Diagnostika a především výměna konektoru notebooku Acer by měla být vždy svěřena do rukou zkušeného servisního technika. Náš servis notebooků Acer disponuje přístrojovým vybavením a zkušenými techniky a je schopen většinu typů konektorů notebooků Acer úspěšně vyměnit a zachránit tak jinak funkční blok notebooku mnohem vyšší ceny.

Proč je potřeba vyměnit vadné konektor notebooku Acer co nejdříve

Na vadném konektoru dochází obvykle k jiskření. Kontakty se střídavě letmo dotýkají a zase uvolňují, což má za následek vznik tepla, mikropožárů a postupnou degradaci nejen vlastního konektoru, ale i desky elektroniky, na níž je konektor umístěn. Navíc jsou jak notebook , tak připojené zařízení vystaveny nepřetržitému rychlému připojování a odpojování se vznikem mnoha napěťových špiček, které nadměrně zatěžují elektronické obvody notebooku a periférie.

Objednat servis notebookuZanedbáme-li včasnou výměnu poškozeného konektoru a snažíme se provozovat notebook co nejdéle je to možné, riskujeme tím poškození dalších funkčních částí notebooku a v horším případě i jeho úplné zničení nebo požár.

Proto je nutné při zjištění některé z výše uvedených závad notebook Acer ihned odstavit z provozu, vyhledat servis notebooků Acer a nechat notebook neprodleně opravit.